Thuốc giảm cholesterol và chống ung thư hứa hẹn đột phá

Theo SciTech Daily, nhóm tác giả từ Bệnh viện Đại học và Trường Y khoa thuộc Đại học Case Western Reseve đã nghiên cứu một loại thuốc phân tử nhỏ có tác dụng ức chế PCSK9 nhằm giảm cholesterol xấu.

</p> <p>Hiện tại thuốc ức chế PCSK9 vẫn được dùng phổ biến thứ hai sau statin để điều trị cholesterol cao. Nó là thuốc dạng tiêm nên một số người không lựa chọn. Tuy nhiên các nhà khoa học Mỹ đã tạo ra một loại thuốc uống có tác dụng tương tự. </p> <p>Với hình thức mới và một số tính năng bổ sung vừa được phát hiện, thuốc ức chế PCSK9 được kỳ vọng sẽ là “viên đạn bạc” trong việc chống tử vong sớm do các nguyên nhân hàng đầu như tim mạch, ung thư.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption active" type="Photo" style=""> <div><img width="1536" height="1024" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201536%201024'%3E%3C/svg%3E" id="img_536387771483095040" w="1536" h="1024" alt="Thuốc đột phá giúp giảm 70% cholesterol và chống ung thư - Ảnh 1." title="Thuốc đột phá giúp giảm 70% cholesterol và chống ung thư - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="536387771483095040" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2023/01/untitleda-1673148803362494873039-1673175297167-1673175298564300508869.jpg" class="" data-lazy-src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2023/01/untitleda-1673148803362494873039-1673175297167-1673175298564300508869.jpg"/><noscript><img width="1536" height="1024" src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2023/01/untitleda-1673148803362494873039-1673175297167-1673175298564300508869.jpg" id="img_536387771483095040" w="1536" h="1024" alt="Thuốc đột phá giúp giảm 70% cholesterol và chống ung thư - Ảnh 1." title="Thuốc đột phá giúp giảm 70% cholesterol và chống ung thư - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="536387771483095040" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2023/01/untitleda-1673148803362494873039-1673175297167-1673175298564300508869.jpg" class=""/></noscript></div> </div> <p>Trong bài công bố trên <i>Cell Reports,</i> các tác giả khẳng định thuốc uống họ phát triển giúp giảm được tới 70% cholesterol xấu LDL ở người sử dụng. Thuốc dựa trên oxit nitric, một phân tử có thể ngăn ngừa đau tim bằng cách giãn mạch máu. Các nhà nghiên cứu Mỹ phát hiện nó cũng có thể nhắm mục tiêu ức chế PCDK9 và làm giảm cholesterol hiệu quả. </p> <p>Cholesterol LDL cao, một yếu tố của tình trạng “rối loạn mỡ máu”, đã được chứng minh là liên quan đến nhiều bệnh bao gồm nhóm bệnh tim mạch – một trong các nguyên nhân gây tử vong sớm hàng đầu. </p> <p>Họ cũng phát hiện PCSK9 không chỉ nhắm vào các thụ thể LDL để phân hủy chúng mà còn làm trung gian cho sự phân hủy của MHC 1 trên các tế bào ung thư, nhờ đó trở thành một loại “thuốc tăng lực” cực kỳ hiệu quả cho các liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư. </p> <div style="clear:both; margin-top:0em; margin-bottom:1em;"><a href="https://24htivi.net/2020/09/11/banh-trung-thu-nha-lam-de-hong.html" target="_blank" rel="dofollow" class="u1459e8b4bb507275f906d3c25a301666"><!-- INLINE RELATED POSTS 1/3 //--><style> .u1459e8b4bb507275f906d3c25a301666 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; text-decoration:none; } .u1459e8b4bb507275f906d3c25a301666:active, .u1459e8b4bb507275f906d3c25a301666:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u1459e8b4bb507275f906d3c25a301666 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u1459e8b4bb507275f906d3c25a301666 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u1459e8b4bb507275f906d3c25a301666 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u1459e8b4bb507275f906d3c25a301666:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } </style><div style="padding-left:1em; padding-right:1em;"><span class="ctaText">READ</span>  <span class="postTitle">Bánh trung thu 'nhà làm' dễ hỏng</span></div></a></div><p>Các nhà nghiên cứu vẫn đang tiếp tục hoàn thiện công trình để tiến tới thử nghiệm lâm sàng đối với cả hai tiềm năng của thuốc mới – giảm cholesterol và góp phần vào điều trị ung thư. </p> <p> <!-- Bắt đầu Dable / Để được giải đáp, hãy truy cập http://dable.io --> <!-- Kết thúc / Để được giải đáp, hãy truy cập http://dable.io --> </p></div> </div><!-- .entry /--> <div class="share-post"> <span class="share-text">Share</span> <ul class="flat-social"> <li><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://24htivi.net/?p=73280" class="social-facebook" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-facebook"></i> <span>Facebook</span></a></li> <li><a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Thu%E1%BB%91c+gi%E1%BA%A3m+cholesterol+v%C3%A0+ch%E1%BB%91ng+ung+th%C6%B0+h%E1%BB%A9a+h%E1%BA%B9n+%C4%91%E1%BB%99t+ph%C3%A1&url=https://24htivi.net/?p=73280" class="social-twitter" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-twitter"></i> <span>Twitter</span></a></li> <li><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://24htivi.net/2023/01/08/thuoc-giam-cholesterol-va-chong-ung-thu-hua-hen-dot-pha.html&title=Thu%E1%BB%91c+gi%E1%BA%A3m+cholesterol+v%C3%A0+ch%E1%BB%91ng+ung+th%C6%B0+h%E1%BB%A9a+h%E1%BA%B9n+%C4%91%E1%BB%99t+ph%C3%A1" class="social-linkedin" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-linkedin"></i> <span>LinkedIn</span></a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <!-- .share-post --> <div class="clear"></div> </div><!-- .post-inner --> <script type="application/ld+json" class="tie-schema-graph">{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"BlogPosting","dateCreated":"2023-01-08T18:44:42+07:00","datePublished":"2023-01-08T18:44:42+07:00","dateModified":"2023-01-08T18:44:42+07:00","headline":"Thu\u1ed1c gi\u1ea3m cholesterol v\u00e0 ch\u1ed1ng ung th\u01b0 h\u1ee9a h\u1eb9n \u0111\u1ed9t ph\u00e1","name":"Thu\u1ed1c gi\u1ea3m cholesterol v\u00e0 ch\u1ed1ng ung th\u01b0 h\u1ee9a h\u1eb9n \u0111\u1ed9t ph\u00e1","keywords":"B\u00e1o m\u1ea1ng,Tin s\u1ee9c kh\u1ecfe","url":"https:\/\/24htivi.net\/2023\/01\/08\/thuoc-giam-cholesterol-va-chong-ung-thu-hua-hen-dot-pha.html","description":"Theo SciTech Daily, nh\u00f3m t\u00e1c gi\u1ea3 t\u1eeb B\u1ec7nh vi\u1ec7n \u0110\u1ea1i h\u1ecdc v\u00e0 Tr\u01b0\u1eddng Y khoa thu\u1ed9c \u0110\u1ea1i h\u1ecdc Case Western Reseve \u0111\u00e3 nghi\u00ean c\u1ee9u m\u1ed9t lo\u1ea1i thu\u1ed1c ph\u00e2n t\u1eed nh\u1ecf c\u00f3 t\u00e1c d\u1ee5ng \u1ee9c ch\u1ebf PCSK9 nh\u1eb1m gi\u1ea3m cholesterol x\u1ea5u.Hi\u1ec7","copyrightYear":"2023","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"24htivi.net","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/24htivi.net\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/android-chrome-192x192-1.png"}},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/24htivi.net\/2023\/01\/08\/thuoc-giam-cholesterol-va-chong-ung-thu-hua-hen-dot-pha.html","breadcrumb":{"@id":"#crumbs"}},"author":{"@type":"Person","name":"Mai Nguyen Anh","url":"https:\/\/24htivi.net\/author\/maianh"},"articleSection":"S\u1ee9c kh\u1ecfe","articleBody":" \n \n Theo SciTech Daily, nh\u00f3m t\u00e1c gi\u1ea3 t\u1eeb B\u1ec7nh vi\u1ec7n \u0110\u1ea1i h\u1ecdc v\u00e0 Tr\u01b0\u1eddng Y khoa thu\u1ed9c \u0110\u1ea1i h\u1ecdc Case Western Reseve \u0111\u00e3 nghi\u00ean c\u1ee9u m\u1ed9t lo\u1ea1i thu\u1ed1c ph\u00e2n t\u1eed nh\u1ecf c\u00f3 t\u00e1c d\u1ee5ng \u1ee9c ch\u1ebf PCSK9 nh\u1eb1m gi\u1ea3m cholesterol x\u1ea5u.Hi\u1ec7n t\u1ea1i thu\u1ed1c \u1ee9c ch\u1ebf PCSK9 v\u1eabn \u0111\u01b0\u1ee3c d\u00f9ng ph\u1ed5 bi\u1ebfn th\u1ee9 hai sau statin \u0111\u1ec3 \u0111i\u1ec1u tr\u1ecb cholesterol cao. N\u00f3 l\u00e0 thu\u1ed1c d\u1ea1ng ti\u00eam n\u00ean m\u1ed9t s\u1ed1 ng\u01b0\u1eddi kh\u00f4ng l\u1ef1a ch\u1ecdn. Tuy nhi\u00ean c\u00e1c nh\u00e0 khoa h\u1ecdc M\u1ef9 \u0111\u00e3 t\u1ea1o ra m\u1ed9t lo\u1ea1i thu\u1ed1c u\u1ed1ng c\u00f3 t\u00e1c d\u1ee5ng t\u01b0\u01a1ng t\u1ef1. V\u1edbi h\u00ecnh th\u1ee9c m\u1edbi v\u00e0 m\u1ed9t s\u1ed1 t\u00ednh n\u0103ng b\u1ed5 sung v\u1eeba \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u00e1t hi\u1ec7n, thu\u1ed1c \u1ee9c ch\u1ebf PCSK9 \u0111\u01b0\u1ee3c k\u1ef3 v\u1ecdng s\u1ebd l\u00e0 \"vi\u00ean \u0111\u1ea1n b\u1ea1c\" trong vi\u1ec7c ch\u1ed1ng t\u1eed vong s\u1edbm do c\u00e1c nguy\u00ean nh\u00e2n h\u00e0ng \u0111\u1ea7u nh\u01b0 tim m\u1ea1ch, ung th\u01b0.Trong b\u00e0i c\u00f4ng b\u1ed1 tr\u00ean Cell Reports, c\u00e1c t\u00e1c gi\u1ea3 kh\u1eb3ng \u0111\u1ecbnh thu\u1ed1c u\u1ed1ng h\u1ecd ph\u00e1t tri\u1ec3n gi\u00fap gi\u1ea3m \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1edbi 70% cholesterol x\u1ea5u LDL \u1edf ng\u01b0\u1eddi s\u1eed d\u1ee5ng. Thu\u1ed1c d\u1ef1a tr\u00ean oxit nitric, m\u1ed9t ph\u00e2n t\u1eed c\u00f3 th\u1ec3 ng\u0103n ng\u1eeba \u0111au tim b\u1eb1ng c\u00e1ch gi\u00e3n m\u1ea1ch m\u00e1u. C\u00e1c nh\u00e0 nghi\u00ean c\u1ee9u M\u1ef9 ph\u00e1t hi\u1ec7n n\u00f3 c\u0169ng c\u00f3 th\u1ec3 nh\u1eafm m\u1ee5c ti\u00eau \u1ee9c ch\u1ebf PCDK9 v\u00e0 l\u00e0m gi\u1ea3m cholesterol hi\u1ec7u qu\u1ea3. Cholesterol LDL cao, m\u1ed9t y\u1ebfu t\u1ed1 c\u1ee7a t\u00ecnh tr\u1ea1ng \"r\u1ed1i lo\u1ea1n m\u1ee1 m\u00e1u\", \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1ee9ng minh l\u00e0 li\u00ean quan \u0111\u1ebfn nhi\u1ec1u b\u1ec7nh bao g\u1ed3m nh\u00f3m b\u1ec7nh tim m\u1ea1ch - m\u1ed9t trong c\u00e1c nguy\u00ean nh\u00e2n g\u00e2y t\u1eed vong s\u1edbm h\u00e0ng \u0111\u1ea7u. H\u1ecd c\u0169ng ph\u00e1t hi\u1ec7n PCSK9 kh\u00f4ng ch\u1ec9 nh\u1eafm v\u00e0o c\u00e1c th\u1ee5 th\u1ec3 LDL \u0111\u1ec3 ph\u00e2n h\u1ee7y ch\u00fang m\u00e0 c\u00f2n l\u00e0m trung gian cho s\u1ef1 ph\u00e2n h\u1ee7y c\u1ee7a MHC 1 tr\u00ean c\u00e1c t\u1ebf b\u00e0o ung th\u01b0, nh\u1edd \u0111\u00f3 tr\u1edf th\u00e0nh m\u1ed9t lo\u1ea1i \"thu\u1ed1c t\u0103ng l\u1ef1c\" c\u1ef1c k\u1ef3 hi\u1ec7u qu\u1ea3 cho c\u00e1c li\u1ec7u ph\u00e1p mi\u1ec5n d\u1ecbch \u0111i\u1ec1u tr\u1ecb ung th\u01b0. C\u00e1c nh\u00e0 nghi\u00ean c\u1ee9u v\u1eabn \u0111ang ti\u1ebfp t\u1ee5c ho\u00e0n thi\u1ec7n c\u00f4ng tr\u00ecnh \u0111\u1ec3 ti\u1ebfn t\u1edbi th\u1eed nghi\u1ec7m l\u00e2m s\u00e0ng \u0111\u1ed1i v\u1edbi c\u1ea3 hai ti\u1ec1m n\u0103ng c\u1ee7a thu\u1ed1c m\u1edbi - gi\u1ea3m cholesterol v\u00e0 g\u00f3p ph\u1ea7n v\u00e0o \u0111i\u1ec1u tr\u1ecb ung th\u01b0. \n \n \n \r\n","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/24htivi.net\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/avatar1673175297132-1673175297739609457567-0-0-314-600-crop-16731753062541101409294.jpg","width":696,"height":314}}</script> </article><!-- .post-listing --> <p class="post-tag">Tags <a href="https://24htivi.net/tag/bao-mang" rel="tag">Báo mạng</a> <a href="https://24htivi.net/tag/tin-suc-khoe" rel="tag">Tin sức khỏe</a></p> <section id="author-box"> <div class="block-head"> <h3>About Mai Nguyen Anh </h3><div class="stripe-line"></div> </div> <div class="post-listing"> <div class="author-bio"> <div class="author-avatar"> <img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2090%2090'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/c116797e134be309fe221623bd7a22ca?s=180&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-90 photo' height='90' width='90' data-lazy-src="https://secure.gravatar.com/avatar/c116797e134be309fe221623bd7a22ca?s=90&d=mm&r=g" /><noscript><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/c116797e134be309fe221623bd7a22ca?s=90&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/c116797e134be309fe221623bd7a22ca?s=180&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-90 photo' height='90' width='90' /></noscript> </div><!-- #author-avatar --> <div class="author-description"> </div><!-- #author-description --> <div class="author-social flat-social"> <a class="social-site" target="_blank" href="https://24htivi.net"><i class="fa fa-home"></i></a> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </section><!-- #author-box --> <div class="post-navigation"> <div class="post-previous"><a href="https://24htivi.net/2023/01/08/lam-gia-khang-wraps-up-the-year-nang-tho-la-bat-cu-ai.html" rel="prev"><span>Previous</span> Lâm Gia Khang Wraps Up The Year: “Nàng thơ là bất cứ ai”</a></div> <div class="post-next"><a href="https://24htivi.net/2023/01/08/phat-ngon-chuyen-lay-chong-cua-thuy-tien-gay-tranh-luan.html" rel="next"><span>Next</span> Phát ngôn chuyện lấy chồng của Thùy Tiên gây tranh luận</a></div> </div><!-- .post-navigation --> <section id="related_posts"> <div class="block-head"> <h3>Related Articles</h3><div class="stripe-line"></div> </div> <div class="post-listing"> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://24htivi.net/2023/02/01/phu-nu-co-3-dau-hieu-nay-co-kha-nang-mien-dich-voi-ung-thu.html"> <img width="310" height="165" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20310%20165'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="" data-lazy-src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2023/02/photo-1675093125586-16750931258402068966271-79-0-472-750-crop-16750931466601535754837-310x165.jpeg" /><noscript><img width="310" height="165" src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2023/02/photo-1675093125586-16750931258402068966271-79-0-472-750-crop-16750931466601535754837-310x165.jpeg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="" /></noscript> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://24htivi.net/2023/02/01/phu-nu-co-3-dau-hieu-nay-co-kha-nang-mien-dich-voi-ung-thu.html" rel="bookmark">Phụ nữ có 3 dấu hiệu này có khả năng “miễn dịch” với ung thư</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>3 giờ ago</span></p> </div> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://24htivi.net/2023/02/01/sot-valley-o-my-dang-lan-rong-khien-nhieu-nguoi-my-bi-om.html"> <img width="310" height="165" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20310%20165'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="" data-lazy-src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2023/02/220105-valley-fever-jg-959388-1675181396320876518136-0-0-620-1184-crop-1675181550711147749050-310x165.png" /><noscript><img width="310" height="165" src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2023/02/220105-valley-fever-jg-959388-1675181396320876518136-0-0-620-1184-crop-1675181550711147749050-310x165.png" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></noscript> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://24htivi.net/2023/02/01/sot-valley-o-my-dang-lan-rong-khien-nhieu-nguoi-my-bi-om.html" rel="bookmark">Sốt Valley ở Mỹ đang lan rộng khiến nhiều người Mỹ bị ốm</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>7 giờ ago</span></p> </div> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://24htivi.net/2023/01/31/thong-tin-dac-biet-ve-so-ca-mac-covid-19-tai-viet-nam-ngay-31-1.html"> <img width="310" height="165" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20310%20165'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="" data-lazy-src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2023/01/avatar1675166501834-1675166502450197429741-7-0-258-480-crop-16751665446292091331598-310x165.jpg" /><noscript><img width="310" height="165" src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2023/01/avatar1675166501834-1675166502450197429741-7-0-258-480-crop-16751665446292091331598-310x165.jpg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></noscript> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://24htivi.net/2023/01/31/thong-tin-dac-biet-ve-so-ca-mac-covid-19-tai-viet-nam-ngay-31-1.html" rel="bookmark">Thông tin ‘đặc biệt’ về số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam ngày 31/1</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>11 giờ ago</span></p> </div> <div class="clear"></div> </div> </section> <section id="check-also-box" class="post-listing check-also-right"> <a href="#" id="check-also-close"><i class="fa fa-close"></i></a> <div class="block-head"> <h3>Check Also</h3> </div> <div class="check-also-post"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://24htivi.net/2023/01/31/tp-hcm-xin-nuoi-cay-virus-sar-cov-2-trong-phong-thi-nghiem.html"> <img width="310" height="165" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20310%20165'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="" data-lazy-src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2023/01/avatar1675153677214-1675153678053523102347-0-0-314-600-crop-16751537852731212232231-310x165.jpg" /><noscript><img width="310" height="165" src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2023/01/avatar1675153677214-1675153678053523102347-0-0-314-600-crop-16751537852731212232231-310x165.jpg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></noscript> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h2 class="post-title"><a href="https://24htivi.net/2023/01/31/tp-hcm-xin-nuoi-cay-virus-sar-cov-2-trong-phong-thi-nghiem.html" rel="bookmark">TP HCM xin nuôi cấy virus SAR-CoV-2 trong phòng thí nghiệm</a></h2> <p>Theo đó, báo cáo tại buổi làm việc, bác sĩ Châu cho biết mới đây, …</p> </div> </section> <div id="comments"> <div class="clear"></div> </div><!-- #comments --> </div><!-- .content --> <aside id="sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="text-4" class="widget widget_text"><div class="widget-top"><h4>Liên kết</h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"> <div class="textwidget"><p><a href="http://phunuonlinevn.com">phunuonlinevn.com</a></p> <p><a href="http://sotaydulich.net">sotaydulich.net</a></p> <p><a href="http://sotaydulichbamien.com">sotaydulichbamien.com</a></p> <p><a href="http://truyenhaytinhyeu.com">truyenhaytinhyeu.com</a></p> <p><a href="http://gocgiaitri24h.com">gocgiaitri24h.com</a></p> <p><a href="https://capthathinh.webflow.io/post/tong-hop-tho-tha-thinh-cuc-hay">Thơ thả thính</a></p> <p><a href="https://capthathinh.webflow.io/post/tong-hop-cap-tha-thinh-hay-nhat-2021">Cap thả thính</a></p> </div> </div></div><!-- .widget /--><div id="tag_cloud-9" class="widget widget_tag_cloud"><div class="widget-top"><h4>Tag Cloud</h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"><div class="tagcloud"><a href="https://24htivi.net/tag/am-thuc-viet-nam" class="tag-cloud-link tag-link-133 tag-link-position-1" style="font-size: 12.581818181818pt;" aria-label="am thuc viet nam (2.016 mục)">am thuc viet nam</a> <a href="https://24htivi.net/tag/an24h" class="tag-cloud-link tag-link-275 tag-link-position-2" style="font-size: 19.581818181818pt;" aria-label="an24h (7.113 mục)">an24h</a> <a href="https://24htivi.net/tag/an-ninh" class="tag-cloud-link tag-link-272 tag-link-position-3" style="font-size: 20.090909090909pt;" aria-label="an ninh (7.713 mục)">an ninh</a> <a href="https://24htivi.net/tag/an-ninh-24h" class="tag-cloud-link tag-link-274 tag-link-position-4" style="font-size: 19.963636363636pt;" aria-label="an ninh 24h (7.628 mục)">an ninh 24h</a> <a href="https://24htivi.net/tag/an-ninh-trat-tu" class="tag-cloud-link tag-link-270 tag-link-position-5" style="font-size: 20.218181818182pt;" aria-label="an ninh trật tự (7.948 mục)">an ninh trật tự</a> <a href="https://24htivi.net/tag/an-ninh-tv" class="tag-cloud-link tag-link-259 tag-link-position-6" style="font-size: 21.745454545455pt;" aria-label="an ninh tv (10.532 mục)">an ninh tv</a> <a href="https://24htivi.net/tag/an-ninh-tv-hom-nay" class="tag-cloud-link tag-link-260 tag-link-position-7" style="font-size: 21.490909090909pt;" aria-label="an ninh tv hôm nay (9.922 mục)">an ninh tv hôm nay</a> <a href="https://24htivi.net/tag/an-ninh-tv-moi-nhat" class="tag-cloud-link tag-link-261 tag-link-position-8" style="font-size: 21.490909090909pt;" aria-label="an ninh tv mới nhất (9.902 mục)">an ninh tv mới nhất</a> <a href="https://24htivi.net/tag/an-ninh-viet-nam" class="tag-cloud-link tag-link-273 tag-link-position-9" style="font-size: 19.454545454545pt;" aria-label="an ninh việt nam (6.912 mục)">an ninh việt nam</a> <a href="https://24htivi.net/tag/antt" class="tag-cloud-link tag-link-271 tag-link-position-10" style="font-size: 20.218181818182pt;" aria-label="antt (7.889 mục)">antt</a> <a href="https://24htivi.net/tag/antv" class="tag-cloud-link tag-link-255 tag-link-position-11" style="font-size: 21.745454545455pt;" aria-label="antv (10.548 mục)">antv</a> <a href="https://24htivi.net/tag/antv-thcand" class="tag-cloud-link tag-link-256 tag-link-position-12" style="font-size: 21.745454545455pt;" aria-label="antv thcand (10.566 mục)">antv thcand</a> <a href="https://24htivi.net/tag/bao-mang" class="tag-cloud-link tag-link-127 tag-link-position-13" style="font-size: 20.981818181818pt;" aria-label="Báo mạng (9.184 mục)">Báo mạng</a> <a href="https://24htivi.net/tag/bo-y-te" class="tag-cloud-link tag-link-871 tag-link-position-14" style="font-size: 8.2545454545455pt;" aria-label="bộ y tế (901 mục)">bộ y tế</a> <a href="https://24htivi.net/tag/ca-mac-covid-hom-nay" class="tag-cloud-link tag-link-567 tag-link-position-15" style="font-size: 8.1272727272727pt;" aria-label="ca mắc covid hôm nay (888 mục)">ca mắc covid hôm nay</a> <a href="https://24htivi.net/tag/ca-mac-moi" class="tag-cloud-link tag-link-566 tag-link-position-16" style="font-size: 10.036363636364pt;" aria-label="ca mắc mới (1.251 mục)">ca mắc mới</a> <a href="https://24htivi.net/tag/covid-19" class="tag-cloud-link tag-link-508 tag-link-position-17" style="font-size: 13.472727272727pt;" aria-label="covid 19 (2.337 mục)">covid 19</a> <a href="https://24htivi.net/tag/covid-19-ha-noi" class="tag-cloud-link tag-link-570 tag-link-position-18" style="font-size: 9.7818181818182pt;" aria-label="covid 19 hà nội (1.202 mục)">covid 19 hà nội</a> <a href="https://24htivi.net/tag/covid-19-hom-nay" class="tag-cloud-link tag-link-573 tag-link-position-19" style="font-size: 11.818181818182pt;" aria-label="covid 19 hôm nay (1.739 mục)">covid 19 hôm nay</a> <a href="https://24htivi.net/tag/covid-19-moi-nhat" class="tag-cloud-link tag-link-571 tag-link-position-20" style="font-size: 13.727272727273pt;" aria-label="covid 19 mới nhất (2.428 mục)">covid 19 mới nhất</a> <a href="https://24htivi.net/tag/covid-19-tphcm" class="tag-cloud-link tag-link-569 tag-link-position-21" style="font-size: 11.690909090909pt;" aria-label="covid 19 tphcm (1.683 mục)">covid 19 tphcm</a> <a href="https://24htivi.net/tag/cscd" class="tag-cloud-link tag-link-266 tag-link-position-22" style="font-size: 18.945454545455pt;" aria-label="cscđ (6.244 mục)">cscđ</a> <a href="https://24htivi.net/tag/csgt" class="tag-cloud-link tag-link-265 tag-link-position-23" style="font-size: 19.072727272727pt;" aria-label="csgt (6.491 mục)">csgt</a> <a href="https://24htivi.net/tag/csnd" class="tag-cloud-link tag-link-267 tag-link-position-24" style="font-size: 19.327272727273pt;" aria-label="csnd (6.753 mục)">csnd</a> <a href="https://24htivi.net/tag/cong-an" class="tag-cloud-link tag-link-263 tag-link-position-25" style="font-size: 20.090909090909pt;" aria-label="công an (7.771 mục)">công an</a> <a href="https://24htivi.net/tag/cong-an-nhan-dan" class="tag-cloud-link tag-link-269 tag-link-position-26" style="font-size: 19.963636363636pt;" aria-label="công an nhân dân (7.516 mục)">công an nhân dân</a> <a href="https://24htivi.net/tag/canh-sat" class="tag-cloud-link tag-link-264 tag-link-position-27" style="font-size: 19.709090909091pt;" aria-label="cảnh sát (7.321 mục)">cảnh sát</a> <a href="https://24htivi.net/tag/canh-sat-nhan-dan" class="tag-cloud-link tag-link-268 tag-link-position-28" style="font-size: 19.709090909091pt;" aria-label="cảnh sát nhân dân (7.277 mục)">cảnh sát nhân dân</a> <a href="https://24htivi.net/tag/du-lich-viet-nam" class="tag-cloud-link tag-link-132 tag-link-position-29" style="font-size: 12.581818181818pt;" aria-label="du lich viet nam (2.007 mục)">du lich viet nam</a> <a href="https://24htivi.net/tag/halotravel" class="tag-cloud-link tag-link-131 tag-link-position-30" style="font-size: 12.581818181818pt;" aria-label="halotravel (2.000 mục)">halotravel</a> <a href="https://24htivi.net/tag/kenhanninh" class="tag-cloud-link tag-link-257 tag-link-position-31" style="font-size: 21.363636363636pt;" aria-label="kenhanninh (9.751 mục)">kenhanninh</a> <a href="https://24htivi.net/tag/kenh-antv" class="tag-cloud-link tag-link-1549 tag-link-position-32" style="font-size: 12.327272727273pt;" aria-label="kênh antv (1.926 mục)">kênh antv</a> <a href="https://24htivi.net/tag/lo-clip" class="tag-cloud-link tag-link-525 tag-link-position-33" style="font-size: 8pt;" aria-label="lộ clip (868 mục)">lộ clip</a> <a href="https://24htivi.net/tag/thoi-su" class="tag-cloud-link tag-link-464 tag-link-position-34" style="font-size: 8pt;" aria-label="Thời sự (878 mục)">Thời sự</a> <a href="https://24htivi.net/tag/thoi-su-24h" class="tag-cloud-link tag-link-277 tag-link-position-35" style="font-size: 19.072727272727pt;" aria-label="thời sự 24h (6.500 mục)">thời sự 24h</a> <a href="https://24htivi.net/tag/tin-an-ninh" class="tag-cloud-link tag-link-262 tag-link-position-36" style="font-size: 21.490909090909pt;" aria-label="tin an ninh (9.948 mục)">tin an ninh</a> <a href="https://24htivi.net/tag/tin-covid" class="tag-cloud-link tag-link-509 tag-link-position-37" style="font-size: 10.927272727273pt;" aria-label="tin covid (1.489 mục)">tin covid</a> <a href="https://24htivi.net/tag/tin-covid-19" class="tag-cloud-link tag-link-568 tag-link-position-38" style="font-size: 12.072727272727pt;" aria-label="tin covid 19 (1.820 mục)">tin covid 19</a> <a href="https://24htivi.net/tag/tin-du-lich" class="tag-cloud-link tag-link-177 tag-link-position-39" style="font-size: 10.290909090909pt;" aria-label="tin du lịch (1.311 mục)">tin du lịch</a> <a href="https://24htivi.net/tag/tin-suc-khoe" class="tag-cloud-link tag-link-128 tag-link-position-40" style="font-size: 20.854545454545pt;" aria-label="Tin sức khỏe (8.996 mục)">Tin sức khỏe</a> <a href="https://24htivi.net/tag/tin-thoi-trang" class="tag-cloud-link tag-link-185 tag-link-position-41" style="font-size: 10.927272727273pt;" aria-label="tin thoi trang (1.472 mục)">tin thoi trang</a> <a href="https://24htivi.net/tag/tin-tuc" class="tag-cloud-link tag-link-276 tag-link-position-42" style="font-size: 20.472727272727pt;" aria-label="tin tức (8.224 mục)">tin tức</a> <a href="https://24htivi.net/tag/tin-tuc-24h" class="tag-cloud-link tag-link-462 tag-link-position-43" style="font-size: 9.6545454545455pt;" aria-label="tin tức 24h (1.161 mục)">tin tức 24h</a> <a href="https://24htivi.net/tag/truyen-hinh-cong-an-nhan-dan" class="tag-cloud-link tag-link-258 tag-link-position-44" style="font-size: 22pt;" aria-label="truyền hình công an nhân dân (10.902 mục)">truyền hình công an nhân dân</a> <a href="https://24htivi.net/tag/an-chuoi" class="tag-cloud-link tag-link-353 tag-link-position-45" style="font-size: 8pt;" aria-label="ăn chuối (873 mục)">ăn chuối</a></div> </div></div><!-- .widget /--><div id="categories-14" class="widget widget_categories"><div class="widget-top"><h4>Chuyên mục</h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"> <ul> <li class="cat-item cat-item-178"><a href="https://24htivi.net/am-thuc">Ẩm thực</a> (95) </li> <li class="cat-item cat-item-1"><a href="https://24htivi.net/khong-phan-loai">Chưa được phân loại</a> (3) </li> <li class="cat-item cat-item-299"><a href="https://24htivi.net/clip-hay">Clip hay</a> (3.760) </li> <li class="cat-item cat-item-298"><a href="https://24htivi.net/cong-nghe" title="THủ thuật máy tính tin tức công nghệ">Công nghệ</a> (3.764) </li> <li class="cat-item cat-item-2"><a href="https://24htivi.net/du-lich">Du lịch</a> (3.345) </li> <li class="cat-item cat-item-300"><a href="https://24htivi.net/hong">hóng</a> (3.759) </li> <li class="cat-item cat-item-5"><a href="https://24htivi.net/lam-dep">Làm đẹp</a> (18) </li> <li class="cat-item cat-item-4"><a href="https://24htivi.net/suc-khoe">Sức khỏe</a> (8.997) </li> <li class="cat-item cat-item-184"><a href="https://24htivi.net/thoi-trang">Thời trang</a> (1.472) </li> <li class="cat-item cat-item-3"><a href="https://24htivi.net/tin-tuc">Tin tức</a> (11.164) </li> </ul> </div></div><!-- .widget /--><div id="categort-posts-widget-2" class="widget categort-posts"><div class="widget-top"><h4>Công nghệ </h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"> <ul> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://24htivi.net/2023/02/01/cach-mua-hang-tren-pedro-singapore-tu-a-den-z-va-ship-ve-tan-tay-o-viet-nam.html" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20110%2075'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" data-lazy-src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2023/02/1675206692_maxresdefault-110x75.jpg" /><noscript><img width="110" height="75" src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2023/02/1675206692_maxresdefault-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></noscript><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://24htivi.net/2023/02/01/cach-mua-hang-tren-pedro-singapore-tu-a-den-z-va-ship-ve-tan-tay-o-viet-nam.html">Cách mua hàng trên Pedro – Singapore từ A đến Z và ship về tận tay ở Việt Nam</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>1 giờ ago</span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://24htivi.net/2023/02/01/phu%cc%9bo%cc%9bng-phap-tim-kie%cc%82m-nguo%cc%82n-hang-tren-taobao1688.html" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20110%2075'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" data-lazy-src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2023/02/1675195828_maxresdefault-110x75.jpg" /><noscript><img width="110" height="75" src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2023/02/1675195828_maxresdefault-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></noscript><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://24htivi.net/2023/02/01/phu%cc%9bo%cc%9bng-phap-tim-kie%cc%82m-nguo%cc%82n-hang-tren-taobao1688.html">Phương pháp tìm kiếm nguồn hàng trên taobao,1688</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>4 giờ ago</span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://24htivi.net/2023/02/01/huong-dan-mua-hang-truc-tiep-tu-aliexpress-don-gian.html" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20110%2075'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" data-lazy-src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2023/02/1675184978_maxresdefault-110x75.jpg" /><noscript><img width="110" height="75" src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2023/02/1675184978_maxresdefault-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></noscript><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://24htivi.net/2023/02/01/huong-dan-mua-hang-truc-tiep-tu-aliexpress-don-gian.html">Hướng dẫn mua hàng trực tiếp từ Aliexpress đơn giản</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>7 giờ ago</span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://24htivi.net/2023/01/31/designer-danh-gia-macbook-pro-14-sinh-vien-do-hoa-mua-co-phi.html" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20110%2075'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" data-lazy-src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2023/01/1675173871_maxresdefault-110x75.jpg" /><noscript><img width="110" height="75" src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2023/01/1675173871_maxresdefault-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></noscript><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://24htivi.net/2023/01/31/designer-danh-gia-macbook-pro-14-sinh-vien-do-hoa-mua-co-phi.html">Designer đánh giá MacBook Pro 14" – Sinh viên đồ hoạ mua có phí?</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>10 giờ ago</span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://24htivi.net/2023/01/31/sua-loi-can-le-dung-nhung-in-ra-khong-dung-dinh-dang-trang-giay-tren-may-in-canonlbp226dw-tinhocdao.html" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20110%2075'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" data-lazy-src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2023/01/1675163005_maxresdefault-110x75.jpg" /><noscript><img width="110" height="75" src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2023/01/1675163005_maxresdefault-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></noscript><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://24htivi.net/2023/01/31/sua-loi-can-le-dung-nhung-in-ra-khong-dung-dinh-dang-trang-giay-tren-may-in-canonlbp226dw-tinhocdao.html">Sửa lỗi căn lề đúng nhưng in ra không đúng định dạng trang giấy trên máy in CanonLBP226dw #tinhocdao</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>13 giờ ago</span> </li> </ul> <div class="clear"></div> </div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .theiaStickySidebar /--> </aside><!-- #sidebar /--> <div class="clear"></div> </div><!-- .container /--> <footer id="theme-footer"> <div id="footer-widget-area" class="footer-3c"> <div id="footer-first" class="footer-widgets-box"> <div id="posts-list-widget-2" class="footer-widget posts-list"><div class="footer-widget-top"><h4>Bài mới nhất </h4></div> <div class="footer-widget-container"> <ul> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://24htivi.net/2023/02/01/tin-an-ninh-trat-tu-nong-nhat-24h-toi-27-05-2022-tin-tuc-thoi-su-viet-nam-moi-nhat-antv.html" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20110%2075'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" data-lazy-src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2023/02/1675210107_maxresdefault-110x75.jpg" /><noscript><img width="110" height="75" src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2023/02/1675210107_maxresdefault-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></noscript><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://24htivi.net/2023/02/01/tin-an-ninh-trat-tu-nong-nhat-24h-toi-27-05-2022-tin-tuc-thoi-su-viet-nam-moi-nhat-antv.html">Tin An Ninh Trật tự Nóng Nhất 24h Tối 27/05/2022 | Tin Tức Thời Sự Việt Nam Mới Nhất | ANTV</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>9 phút ago</span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://24htivi.net/2023/02/01/cach-mua-hang-tren-pedro-singapore-tu-a-den-z-va-ship-ve-tan-tay-o-viet-nam.html" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20110%2075'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" data-lazy-src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2023/02/1675206692_maxresdefault-110x75.jpg" /><noscript><img width="110" height="75" src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2023/02/1675206692_maxresdefault-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></noscript><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://24htivi.net/2023/02/01/cach-mua-hang-tren-pedro-singapore-tu-a-den-z-va-ship-ve-tan-tay-o-viet-nam.html">Cách mua hàng trên Pedro – Singapore từ A đến Z và ship về tận tay ở Việt Nam</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>1 giờ ago</span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://24htivi.net/2023/02/01/sap-bay-hui-hon-10-tieu-thuong-co-nguy-co-mat-trang-10-ty-dong-o-tp-hcm-tin-tuc-24h-antv.html" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20110%2075'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" data-lazy-src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2023/02/1675206445_maxresdefault-110x75.jpg" /><noscript><img width="110" height="75" src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2023/02/1675206445_maxresdefault-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></noscript><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://24htivi.net/2023/02/01/sap-bay-hui-hon-10-tieu-thuong-co-nguy-co-mat-trang-10-ty-dong-o-tp-hcm-tin-tuc-24h-antv.html">Sập Bẫy Hụi Hơn 10 Tiểu Thương Có Nguy Cơ Mất Trắng 10 Tỷ Đồng Ở TP. HCM | Tin Tức 24h | ANTV</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>1 giờ ago</span> </li> </ul> <div class="clear"></div> </div></div><!-- .widget /--> </div> <div id="footer-second" class="footer-widgets-box"> <div id="posts-list-widget-3" class="footer-widget posts-list"><div class="footer-widget-top"><h4>Bài nổi bật </h4></div> <div class="footer-widget-container"> <ul> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://24htivi.net/2021/10/31/ly-ma%cc%a3t-troi-lo%cc%a3-clip-khong-pha%cc%89i-ly-xoa-kenh.html" title="Ly Mặt Trời Lộ Clip (không phải Ly xóa kênh)" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20110%2075'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" data-lazy-src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2021/10/1635631725_maxresdefault-110x75.jpg" /><noscript><img width="110" height="75" src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2021/10/1635631725_maxresdefault-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></noscript><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://24htivi.net/2021/10/31/ly-ma%cc%a3t-troi-lo%cc%a3-clip-khong-pha%cc%89i-ly-xoa-kenh.html">Ly Mặt Trời Lộ Clip (không phải Ly xóa kênh)</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>31/10/2021</span> <span class="post-views-widget"><span class="post-views"><i class="fa fa-eye"></i>13,012 </span> </span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://24htivi.net/2021/01/09/nhung-quan-oc-ngon-o-phu-quoc-nhat-dinh-phai-thu.html" title="Những quán ốc ngon ở Phú Quốc nhất định phải thử" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20110%2075'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="quán ốc phú quốc" data-lazy-src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2021/01/quan-oc-phu-quoc-110x75.jpg" /><noscript><img width="110" height="75" src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2021/01/quan-oc-phu-quoc-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="quán ốc phú quốc" loading="lazy" /></noscript><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://24htivi.net/2021/01/09/nhung-quan-oc-ngon-o-phu-quoc-nhat-dinh-phai-thu.html">Những quán ốc ngon ở Phú Quốc nhất định phải thử</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>09/01/2021</span> <span class="post-views-widget"><span class="post-views"><i class="fa fa-eye"></i>11,955 </span> </span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://24htivi.net/2022/01/25/vietsub-phim-ngan-yeu-quan-di%cc%a3-gioi-cuong-the-full.html" title="Vietsub phim ngắn | Yêu Quân Dị Giới Cuồng Thê – Full" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20110%2075'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" data-lazy-srcset="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2022/01/1643089592_hqdefault-110x75.jpg 110w, https://24htivi.net/wp-content/uploads/2022/01/1643089592_hqdefault-480x330.jpg 480w" data-lazy-sizes="(max-width: 110px) 100vw, 110px" data-lazy-src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2022/01/1643089592_hqdefault-110x75.jpg" /><noscript><img width="110" height="75" src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2022/01/1643089592_hqdefault-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2022/01/1643089592_hqdefault-110x75.jpg 110w, https://24htivi.net/wp-content/uploads/2022/01/1643089592_hqdefault-480x330.jpg 480w" sizes="(max-width: 110px) 100vw, 110px" /></noscript><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://24htivi.net/2022/01/25/vietsub-phim-ngan-yeu-quan-di%cc%a3-gioi-cuong-the-full.html">Vietsub phim ngắn | Yêu Quân Dị Giới Cuồng Thê – Full</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>25/01/2022</span> <span class="post-views-widget"><span class="post-views"><i class="fa fa-eye"></i>3,748 </span> </span> </li> </ul> <div class="clear"></div> </div></div><!-- .widget /--> </div><!-- #second .widget-area --> <div id="footer-third" class="footer-widgets-box"> <div id="posts-list-widget-4" class="footer-widget posts-list"><div class="footer-widget-top"><h4>Bài ngẫu nhiền </h4></div> <div class="footer-widget-container"> <ul> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://24htivi.net/2021/10/26/huong-dan-soan-thao-van-ban-moi-nhat-thong-bao.html" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20110%2075'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" data-lazy-src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2021/10/1635229643_maxresdefault-110x75.jpg" /><noscript><img width="110" height="75" src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2021/10/1635229643_maxresdefault-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></noscript><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://24htivi.net/2021/10/26/huong-dan-soan-thao-van-ban-moi-nhat-thong-bao.html">Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Mới Nhất – Thông Báo</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>26/10/2021</span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://24htivi.net/2021/07/11/diem-mat-9-quan-sua-dau-nanh-da-lat-dan-tho-dia-chia-se-dieu-bat-ngo.html" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20110%2075'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" data-lazy-src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2021/07/Thiet-ke-khong-ten-18-110x75.png" /><noscript><img width="110" height="75" src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2021/07/Thiet-ke-khong-ten-18-110x75.png" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></noscript><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://24htivi.net/2021/07/11/diem-mat-9-quan-sua-dau-nanh-da-lat-dan-tho-dia-chia-se-dieu-bat-ngo.html">Điểm mặt 9 quán sữa đậu nành Đà Lạt dân thổ địa chia sẻ điều bất ngờ</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>11/07/2021</span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://24htivi.net/2020/07/14/trung-binh-moi-ngay-benh-vien-nhi-tw-tiep-nhan-khoang-30-50-benh-nhan-bi-benh-thu-cong-menh.html" rel="bookmark"><img width="110" height="58" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20110%2058'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" data-lazy-src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2020/07/107620704338775720618111479125694291871671n-15947150901861403569146-323-0-658-640-crop-15947151280991385723873.jpg" /><noscript><img width="110" height="58" src="https://24htivi.net/wp-content/uploads/2020/07/107620704338775720618111479125694291871671n-15947150901861403569146-323-0-658-640-crop-15947151280991385723873.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></noscript><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://24htivi.net/2020/07/14/trung-binh-moi-ngay-benh-vien-nhi-tw-tiep-nhan-khoang-30-50-benh-nhan-bi-benh-thu-cong-menh.html">Trung bình mỗi ngày bệnh viện Nhi TW tiếp nhận khoảng 30-50 bệnh nhân bị bệnh thủ công mệnh</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>14/07/2020</span> </li> </ul> <div class="clear"></div> </div></div><!-- .widget /--> </div><!-- #third .widget-area --> </div><!-- #footer-widget-area --> <div class="clear"></div> </footer><!-- .Footer /--> <div class="clear"></div> <div class="footer-bottom"> <div class="container"> <div class="alignright"> </div> <div class="social-icons"> <a class="ttip-none" title="Rss" href="https://24htivi.net/feed" target="_blank"><i class="fa fa-rss"></i></a> </div> <div class="alignleft"> © Copyright 2023, All Rights Reserved </div> <div class="clear"></div> </div><!-- .Container --> </div><!-- .Footer bottom --> </div><!-- .inner-Wrapper --> </div><!-- #Wrapper --> </div><!-- .Wrapper-outer --> <div id="topcontrol" class="fa fa-angle-up" title="Scroll To Top"></div> <div id="fb-root"></div> <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type='text/javascript' id='rocket-browser-checker-js-after'> "use strict";var _createClass=function(){function defineProperties(target,props){for(var i=0;i<props.length;i++){var descriptor=props[i];descriptor.enumerable=descriptor.enumerable||!1,descriptor.configurable=!0,"value"in descriptor&&(descriptor.writable=!0),Object.defineProperty(target,descriptor.key,descriptor)}}return function(Constructor,protoProps,staticProps){return protoProps&&defineProperties(Constructor.prototype,protoProps),staticProps&&defineProperties(Constructor,staticProps),Constructor}}();function _classCallCheck(instance,Constructor){if(!(instance instanceof Constructor))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var RocketBrowserCompatibilityChecker=function(){function RocketBrowserCompatibilityChecker(options){_classCallCheck(this,RocketBrowserCompatibilityChecker),this.passiveSupported=!1,this._checkPassiveOption(this),this.options=!!this.passiveSupported&&options}return _createClass(RocketBrowserCompatibilityChecker,[{key:"_checkPassiveOption",value:function(self){try{var options={get passive(){return!(self.passiveSupported=!0)}};window.addEventListener("test",null,options),window.removeEventListener("test",null,options)}catch(err){self.passiveSupported=!1}}},{key:"initRequestIdleCallback",value:function(){!1 in window&&(window.requestIdleCallback=function(cb){var start=Date.now();return setTimeout(function(){cb({didTimeout:!1,timeRemaining:function(){return Math.max(0,50-(Date.now()-start))}})},1)}),!1 in window&&(window.cancelIdleCallback=function(id){return clearTimeout(id)})}},{key:"isDataSaverModeOn",value:function(){return"connection"in navigator&&!0===navigator.connection.saveData}},{key:"supportsLinkPrefetch",value:function(){var elem=document.createElement("link");return elem.relList&&elem.relList.supports&&elem.relList.supports("prefetch")&&window.IntersectionObserver&&"isIntersecting"in IntersectionObserverEntry.prototype}},{key:"isSlowConnection",value:function(){return"connection"in navigator&&"effectiveType"in navigator.connection&&("2g"===navigator.connection.effectiveType||"slow-2g"===navigator.connection.effectiveType)}}]),RocketBrowserCompatibilityChecker}(); </script> <script type='text/javascript' id='rocket-preload-links-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var RocketPreloadLinksConfig = {"excludeUris":"\/(?:.+\/)?feed(?:\/(?:.+\/?)?)?$|\/(?:.+\/)?embed\/|\/(index\\.php\/)?wp\\-json(\/.*|$)|\/refer\/|\/go\/|\/recommend\/|\/recommends\/","usesTrailingSlash":"","imageExt":"jpg|jpeg|gif|png|tiff|bmp|webp|avif|pdf|doc|docx|xls|xlsx|php","fileExt":"jpg|jpeg|gif|png|tiff|bmp|webp|avif|pdf|doc|docx|xls|xlsx|php|html|htm","siteUrl":"https:\/\/24htivi.net","onHoverDelay":"100","rateThrottle":"3"}; /* ]]> */ </script> <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type='text/javascript' id='rocket-preload-links-js-after'> (function() { "use strict";var r="function"==typeof Symbol&&"symbol"==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&"function"==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?"symbol":typeof e},e=function(){function i(e,t){for(var n=0;n<t.length;n++){var i=t[n];i.enumerable=i.enumerable||!1,i.configurable=!0,"value"in i&&(i.writable=!0),Object.defineProperty(e,i.key,i)}}return function(e,t,n){return t&&i(e.prototype,t),n&&i(e,n),e}}();function i(e,t){if(!(e instanceof t))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var t=function(){function n(e,t){i(this,n),this.browser=e,this.config=t,this.options=this.browser.options,this.prefetched=new Set,this.eventTime=null,this.threshold=1111,this.numOnHover=0}return e(n,[{key:"init",value:function(){!this.browser.supportsLinkPrefetch()||this.browser.isDataSaverModeOn()||this.browser.isSlowConnection()||(this.regex={excludeUris:RegExp(this.config.excludeUris,"i"),images:RegExp(".("+this.config.imageExt+")$","i"),fileExt:RegExp(".("+this.config.fileExt+")$","i")},this._initListeners(this))}},{key:"_initListeners",value:function(e){-1<this.config.onHoverDelay&&document.addEventListener("mouseover",e.listener.bind(e),e.listenerOptions),document.addEventListener("mousedown",e.listener.bind(e),e.listenerOptions),document.addEventListener("touchstart",e.listener.bind(e),e.listenerOptions)}},{key:"listener",value:function(e){var t=e.target.closest("a"),n=this._prepareUrl(t);if(null!==n)switch(e.type){case"mousedown":case"touchstart":this._addPrefetchLink(n);break;case"mouseover":this._earlyPrefetch(t,n,"mouseout")}}},{key:"_earlyPrefetch",value:function(t,e,n){var i=this,r=setTimeout(function(){if(r=null,0===i.numOnHover)setTimeout(function(){return i.numOnHover=0},1e3);else if(i.numOnHover>i.config.rateThrottle)return;i.numOnHover++,i._addPrefetchLink(e)},this.config.onHoverDelay);t.addEventListener(n,function e(){t.removeEventListener(n,e,{passive:!0}),null!==r&&(clearTimeout(r),r=null)},{passive:!0})}},{key:"_addPrefetchLink",value:function(i){return this.prefetched.add(i.href),new Promise(function(e,t){var n=document.createElement("link");n.rel="prefetch",n.href=i.href,n.onload=e,n.onerror=t,document.head.appendChild(n)}).catch(function(){})}},{key:"_prepareUrl",value:function(e){if(null===e||"object"!==(void 0===e?"undefined":r(e))||!1 in e||-1===["http:","https:"].indexOf(e.protocol))return null;var t=e.href.substring(0,this.config.siteUrl.length),n=this._getPathname(e.href,t),i={original:e.href,protocol:e.protocol,origin:t,pathname:n,href:t+n};return this._isLinkOk(i)?i:null}},{key:"_getPathname",value:function(e,t){var n=t?e.substring(this.config.siteUrl.length):e;return n.startsWith("/")||(n="/"+n),this._shouldAddTrailingSlash(n)?n+"/":n}},{key:"_shouldAddTrailingSlash",value:function(e){return this.config.usesTrailingSlash&&!e.endsWith("/")&&!this.regex.fileExt.test(e)}},{key:"_isLinkOk",value:function(e){return null!==e&&"object"===(void 0===e?"undefined":r(e))&&(!this.prefetched.has(e.href)&&e.origin===this.config.siteUrl&&-1===e.href.indexOf("?")&&-1===e.href.indexOf("#")&&!this.regex.excludeUris.test(e.href)&&!this.regex.images.test(e.href))}}],[{key:"run",value:function(){"undefined"!=typeof RocketPreloadLinksConfig&&new n(new RocketBrowserCompatibilityChecker({capture:!0,passive:!0}),RocketPreloadLinksConfig).init()}}]),n}();t.run(); }()); </script> <script type='text/javascript' id='tie-scripts-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var tie = {"mobile_menu_active":"true","mobile_menu_top":"","lightbox_all":"true","lightbox_gallery":"true","woocommerce_lightbox":"","lightbox_skin":"dark","lightbox_thumb":"vertical","lightbox_arrows":"","sticky_sidebar":"1","is_singular":"1","reading_indicator":"","lang_no_results":"No Results","lang_results_found":"Results Found"}; /* ]]> */ </script> <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javascript' src='https://24htivi.net/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/sahifa/js/tie-scripts.js?ver=1664241812' id='tie-scripts-js' defer></script> <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javascript' src='https://24htivi.net/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/sahifa/js/ilightbox.packed.js?ver=1664241812' id='tie-ilightbox-js' defer></script> <script>window.lazyLoadOptions=[{elements_selector:"img[data-lazy-src],.rocket-lazyload,iframe[data-lazy-src]",data_src:"lazy-src",data_srcset:"lazy-srcset",data_sizes:"lazy-sizes",class_loading:"lazyloading",class_loaded:"lazyloaded",threshold:300,callback_loaded:function(element){if(element.tagName==="IFRAME"&&element.dataset.rocketLazyload=="fitvidscompatible"){if(element.classList.contains("lazyloaded")){if(typeof window.jQuery!="undefined"){if(jQuery.fn.fitVids){jQuery(element).parent().fitVids()}}}}}},{elements_selector:".rocket-lazyload",data_src:"lazy-src",data_srcset:"lazy-srcset",data_sizes:"lazy-sizes",class_loading:"lazyloading",class_loaded:"lazyloaded",threshold:300,}];window.addEventListener('LazyLoad::Initialized',function(e){var lazyLoadInstance=e.detail.instance;if(window.MutationObserver){var observer=new MutationObserver(function(mutations){var image_count=0;var iframe_count=0;var rocketlazy_count=0;mutations.forEach(function(mutation){for(var i=0;i<mutation.addedNodes.length;i++){if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName!=='function'){continue} if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName!=='function'){continue} images=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('img');is_image=mutation.addedNodes[i].tagName=="IMG";iframes=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('iframe');is_iframe=mutation.addedNodes[i].tagName=="IFRAME";rocket_lazy=mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName('rocket-lazyload');image_count+=images.length;iframe_count+=iframes.length;rocketlazy_count+=rocket_lazy.length;if(is_image){image_count+=1} if(is_iframe){iframe_count+=1}}});if(image_count>0||iframe_count>0||rocketlazy_count>0){lazyLoadInstance.update()}});var b=document.getElementsByTagName("body")[0];var config={childList:!0,subtree:!0};observer.observe(b,config)}},!1)</script><script data-no-minify="1" async src="https://24htivi.net/wp-content/plugins/wp-rocket/assets/js/lazyload/17.5/lazyload.min.js"></script><script>function lazyLoadThumb(e){var t='<img data-lazy-src="https://i.ytimg.com/vi/ID/hqdefault.jpg" alt="" width="480" height="360"><noscript><img src="https://i.ytimg.com/vi/ID/hqdefault.jpg" alt="" width="480" height="360"></noscript>',a='<button class="play" aria-label="play Youtube video"></button>';return t.replace("ID",e)+a}function lazyLoadYoutubeIframe(){var e=document.createElement("iframe"),t="ID?autoplay=1";t+=0===this.parentNode.dataset.query.length?'':'&'+this.parentNode.dataset.query;e.setAttribute("src",t.replace("ID",this.parentNode.dataset.src)),e.setAttribute("frameborder","0"),e.setAttribute("allowfullscreen","1"),e.setAttribute("allow", "accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"),this.parentNode.parentNode.replaceChild(e,this.parentNode)}document.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){var e,t,p,a=document.getElementsByClassName("rll-youtube-player");for(t=0;t<a.length;t++)e=document.createElement("div"),e.setAttribute("data-id",a[t].dataset.id),e.setAttribute("data-query", a[t].dataset.query),e.setAttribute("data-src", a[t].dataset.src),e.innerHTML=lazyLoadThumb(a[t].dataset.id),a[t].appendChild(e),p=e.querySelector('.play'),p.onclick=lazyLoadYoutubeIframe});</script><script>"use strict";function wprRemoveCPCSS(){var preload_stylesheets=document.querySelectorAll('link[data-rocket-async="style"][rel="preload"]');if(preload_stylesheets&&0<preload_stylesheets.length)for(var stylesheet_index=0;stylesheet_index<preload_stylesheets.length;stylesheet_index++){var media=preload_stylesheets[stylesheet_index].getAttribute("media")||"all";if(window.matchMedia(media).matches)return void setTimeout(wprRemoveCPCSS,200)}var elem=document.getElementById("rocket-critical-css");elem&&"remove"in elem&&elem.remove()}window.addEventListener?window.addEventListener("load",wprRemoveCPCSS):window.attachEvent&&window.attachEvent("onload",wprRemoveCPCSS);</script><noscript><link rel="stylesheet" href="https://24htivi.net/wp-content/cache/min/1/39203aa42514d743f7ef27e9ee02f4d8.css" media="all" data-minify="1" /></noscript></body> </html> <!-- This website is like a Rocket, isn't it? Performance optimized by WP Rocket. Learn more: https://wp-rocket.me --><script defer src="https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/vaafb692b2aea4879b33c060e79fe94621666317369993" integrity="sha512-0ahDYl866UMhKuYcW078ScMalXqtFJggm7TmlUtp0UlD4eQk0Ixfnm5ykXKvGJNFjLMoortdseTfsRT8oCfgGA==" data-cf-beacon='{"rayId":"79268139dde49c25","version":"2022.11.3","r":1,"token":"e6966053e0694aad92f466ec13d75a3d","si":100}' crossorigin="anonymous"></script>