Sức khỏe

VN thử nghiệm vaccine Covid-19 trên người năm 2021

Thông tin được quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết tại Hội thảo giới thiệu vaccine phòng chống Covid-19 tại VN, sáng 30/9. Là một trong 42 quốc gia có thể sinh sản vaccine, VN đang xúc tiến nhanh quá trình nghiên cứu để có vaccine Covid-19. …

Read More »