Tag Archives: AirTags

搭载M1X的全新MacBook,绝不会像iPhone13那样挤牙膏,苹果最新的发布会上,会有带来更多惊喜!【JeffreyTech】

#macbook#macbookpro 欢迎订阅 苹果很快就会举行另一场发布会,日期很可能会选在本月,届时苹果将为 Mac 产品线带来重大更新,为了推进全系自研芯片的愿景,这次的新品苹果必须拿出更多的诚意…… 0:00 本期内容简介 0:50搭载M1X的MacBook性能不会挤牙膏 3:17 mini LED屏幕来了 4:51 全新设计的外观和回归的接口 6:30 One more thing(还有一件事) 搭载M1X的全新MacBook,绝不会像iPhone13那样挤牙膏,苹果最新的发布会上,会有带来更多惊喜!【JeffreyTech】 Bạn đang theo dõi chuyên mục tin tức, công nghệ mới nhất của 24htivi.net Chuyên mục tổng hợp những thủ thuật máy tính, mẹo vặt công nghệ hay giúp bạn xử lý …

Read More »