Tag Archives: antv mới nhất

Bản Chất Chống Phá Của Tổ Chức Bất Hợp Pháp Dương Văn Mình | Góc Nhìn Sự Thật | ANTV

ANTV | Góc nhìn sự thật | Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng tôn giáo nhiều năm qua tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình đã gieo rắc bao nỗi khổ đau của đồng bào dân tộc Mông ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Nhiều người nhẹ dạ …

Read More »