Tag Archives: BaNinh

Thanh Lý Trâu Thái,Quế Tím,Hoả Hoàng Cam #Vuonlanbaninh

Thanh Lý Trâu Thái,Quế Tím,Hoả Hoàng Cam #Vuonlanbaninh 0773947979 #Thichtronglan #Vuonlanbaninh #Hoalan ================================================================ Kênh Thích Trồng Lan là kênh thuộc hệ thống kênh Youtube chia sẻ đam mê hoa lan của Vườn Lan Bá Ninh. Nội dụng trên kênh hướng dẫn cách trồng và chăm sóc lan rừng. Hướng dẫn …

Read More »

HoalanTV: Cách Trồng Lan Hài/Paphiopedilum Với Đá Thấm Thủy Của Anh Trần Tuấn

#HoaLanMarket #VườnLanBáNinh #HoaLan ================================================================ Kênh Hoa Lan Market là kênh thuộc hệ thống kênh Youtube chia sẻ đam mê hoa lan của Vườn Lan Bá Ninh. Nội dụng trên kênh hướng dẫn cách trồng và chăm sóc lan rừng. Hướng dẫn bạn sử dụng thuốc trị nấm bệnh, thối nhũng, …

Read More »

HoalanTV: Tranh Cãi Hoàng Lạp – Sơn Thủy Tiên, Cách Phân Biệt Chính Xác Nhất

#HoaLanMarket #VườnLanBáNinh #HoaLan ================================================================ Kênh Hoa Lan Market là kênh thuộc hệ thống kênh Youtube chia sẻ đam mê hoa lan của Vườn Lan Bá Ninh. Nội dụng trên kênh hướng dẫn cách trồng và chăm sóc lan rừng. Hướng dẫn bạn sử dụng thuốc trị nấm bệnh, thối nhũng, …

Read More »

Cách mua và ghép lan hoàng lạp

#ThíchTrồngLan #BáNinh #VuonLanBaNinh ================================================================ Kênh Thích Trồng Lan là kênh thuộc hệ thống kênh Youtube chia sẻ đam mê hoa lan của Vườn Lan Bá Ninh. Nội dụng trên kênh hướng dẫn cách trồng và chăm sóc lan rừng. Hướng dẫn bạn sử dụng thuốc trị nấm bệnh, thối nhũng, …

Read More »

Cách trồng và chăm sóc cây lan Sơn Thuỷ Tiên/Hoàng lạp

#ThíchTrồngLan #BáNinh #VuonLanBaNinh ================================================================ Kênh Thích Trồng Lan là kênh thuộc hệ thống kênh Youtube chia sẻ đam mê hoa lan của Vườn Lan Bá Ninh. Nội dụng trên kênh hướng dẫn cách trồng và chăm sóc lan rừng. Hướng dẫn bạn sử dụng thuốc trị nấm bệnh, thối nhũng, …

Read More »