Tag Archives: bảo vệ môi trường

Đằng Sau Hoạt Động “Bảo Vệ Môi Trường” | Góc Nhìn Sự Thật | ANTV

ANTV | Góc nhìn sự thật | Mặc dù là nước đang phát triển mới chỉ bắt đầu tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong hơn 3 thập kỷ qua, tiềm lực còn hạn chế nhưng Việt Nam luôn là quốc gia nỗ lực và tích cực trong …

Read More »