Tag Archives: cách chăm sóc lan

Cách mua và ghép lan hoàng lạp

#ThíchTrồngLan #BáNinh #VuonLanBaNinh ================================================================ Kênh Thích Trồng Lan là kênh thuộc hệ thống kênh Youtube chia sẻ đam mê hoa lan của Vườn Lan Bá Ninh. Nội dụng trên kênh hướng dẫn cách trồng và chăm sóc lan rừng. Hướng dẫn bạn sử dụng thuốc trị nấm bệnh, thối nhũng, …

Read More »

Cách trồng và chăm sóc cây lan Sơn Thuỷ Tiên/Hoàng lạp

#ThíchTrồngLan #BáNinh #VuonLanBaNinh ================================================================ Kênh Thích Trồng Lan là kênh thuộc hệ thống kênh Youtube chia sẻ đam mê hoa lan của Vườn Lan Bá Ninh. Nội dụng trên kênh hướng dẫn cách trồng và chăm sóc lan rừng. Hướng dẫn bạn sử dụng thuốc trị nấm bệnh, thối nhũng, …

Read More »