Tag Archives: cách hủy đơn hàng tiki

Hướng dẫn cách hủy đơn hàng trên Tiki

Trong video này mình sẽ hướng dẫn bạn cách hủy đơn hàng trên Tiki. Chúng ta có thể hủy đơn hàng trên Tiki một cách nhanh chóng khi đơn hàng chưa được đóng gói bằng cách dùng Tiki APP. Trường hợp hàng đã đóng gói hoặc đang trên đường vận …

Read More »