Tag Archives: cách lưu file

3 cách lưu file excel nhất định phải biết cho người mới

3 cách lưu file excel nhất định phải biết cho người mới Clip chia sẻ 3 cách lưu file Excel trên máy tính: Save, Save As và Auto Save. Cách lưu file trên máy tính và lưu file trong các phần mềm Word, Powerpoint thuộc bộ Office cũng giống cách …

Read More »