Tag Archives: cách sử dụng zoom

Hướng Dẫn Xử Lý Âm Thanh Bị Eco – Tiếng Vang Trên Zoom Meeting 2021

Hướng Dẫn Xử Lý Âm Thanh Bị Eco – Tiếng Vang Trên Zoom Meeting 2021 || Lê Thái Trường 🔥🔥🔥Tạo tài khoản loại bỏ giới hạn 40 phút: 🔥🔥🔥Hướng dẫn kết nối Camera điện thoại với Zoom: 🔥🔥🔥Hướng dẫn full zoom: 🔥🔥🔥Hướng dẫn công cụ ghi chú tài liệu Epic …

Read More »