Tag Archives: cách tạo mục lục trong word

Cách tạo mục lục trong word bằng heading

Đối với những bài luận văn, khoá luận hoặc đồ án thì việc tạo mục lục là không công việc không thể thiếu và bắt buộc phải có trong đó. Chức năng của mục lục trong văn bản là giúp người khác có thể xem trước được dàn bài và …

Read More »