Tag Archives: Construction jobs

Cách xuất file excel sang pdf đơn giản nhất, 6 định dạng đuôi phổ biến nhất trong excel

Cách xuất file excel sang pdf đơn giản nhất, 6 định dạng đuôi phổ biến nhất trong excel. Clip chia sẻ cách xuất file Excel sang PDF, các định dạng file excel phổ biến nhất (6 loại) và ý nghĩa của từng đuôi: XLSX, XLS, XLSM, XLAM, XLA, PDF. ☘️ …

Read More »

3 cách lưu file excel nhất định phải biết cho người mới

3 cách lưu file excel nhất định phải biết cho người mới Clip chia sẻ 3 cách lưu file Excel trên máy tính: Save, Save As và Auto Save. Cách lưu file trên máy tính và lưu file trong các phần mềm Word, Powerpoint thuộc bộ Office cũng giống cách …

Read More »