Tag Archives: dân tộc

Những luận điệu…lố bịch | Góc nhìn sự thật | ANTV

ANTV | Góc nhìn sự thật | Năm 1980, BPSOS hay còn gọi là Ủy ban cứu trợ người vượt biển do Phan Lạc Tiếp- nguyên là sĩ quan hải quân cộng hòa và Nguyễn Hữu Xương- nguyên giáo sư đại học Sandiego thành lập tại Sandiego, bang Califonia của …

Read More »

Cảnh Giác Trước Âm Mưu “Diễn Biến Hòa Bình” Giữa Đại Dịch | Góc Nhìn Sự Thật | ANTV

ANTV | Góc nhìn sự thật | Chúng tôi đã đề cập đến hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam của các thế lực thù địch. Đằng sau, sự chống phá quyết liệt đó là mong muốn lật đổ Xã Hội Chủ Nghĩa, thay đổi thể chế chính …

Read More »