Tag Archives: đào tạo xây dựng

Cách sửa lỗi file Excel không lưu được định dạng, xóa hàng loạt style rác | Add in Excel | XDTH #64

XDTH #64. File Excel đã được định dạng đường viền, màu nền, font chữ và save lại nhưng khi tắt đi mở lại thì tất cả các định dạng này biến mất. Nguyên nhân là do file Excel có rất nhiều style rác, nó làm file excel mở chậm, lưu …

Read More »