Tag Archives: định dạng dữ liệu theo điều kiện

Bài 02 Cách lưu file Excel

Làm nghề nhân sự, các bạn bắt buộc phải thông thạo Excel để sáng tạo ra các bảng dữ liệu giúp giải quyết công việc nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, trong đó file dữ liệu đầu tiên các bạn cần phải xây dựng đó là file quản lý nhân …

Read More »