Tag Archives: file xlam

Cách xuất file excel sang pdf đơn giản nhất, 6 định dạng đuôi phổ biến nhất trong excel

Cách xuất file excel sang pdf đơn giản nhất, 6 định dạng đuôi phổ biến nhất trong excel. Clip chia sẻ cách xuất file Excel sang PDF, các định dạng file excel phổ biến nhất (6 loại) và ý nghĩa của từng đuôi: XLSX, XLS, XLSM, XLAM, XLA, PDF. ☘️ …

Read More »