Tag Archives: heading

Cách đánh mục lục tự động trong MS Word 2010

Hướng dẫn chi tiết Cách đánh mục lục tự động trong MS Word 2010. Trong cách hướng dẫn này, TraiTaoXanh.Com sử dụng style có sẵn là Heading để gán style cho các đề mục. Sau đó, tinh chỉnh định dạng các heading nếu muốn. Bạn đang theo dõi chuyên mục …

Read More »