Tag Archives: khong go tieng viet duoc trong photoshop

Cách gõ tiếng Việt trong photoshop có dấu

Cách gõ tiếng Việt trong photoshop có dấu Thông thường, để gõ được tiếng Việt trong các trình soạn thảo văn bản, chỉnh sửa hình ảnh, … thì chỉ cần chúng ta bật phần mềm Unikey (dĩ nhiên phải chọn đúng bảng mã font chữ chúng ta cần dùng). Tuy …

Read More »