Tag Archives: phản động

Mưu Đồ Chia Rẽ Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc Giữa Đại Dịch | Góc Nhìn Sự Thật | ANTV

ANTV | Góc nhìn sự thật | Covid-19 đã và đang để lại những hậu quả, mất mát vô cùng to lớn cho cả thế giới trong đó có Việt Nam. Cả dân tộc chung tay chống dịch với nỗ lực và quyết tâm cao nhất, chiến đấu với loại …

Read More »

Bản Chất Chống Phá Của Tổ Chức Bất Hợp Pháp Dương Văn Mình | Góc Nhìn Sự Thật | ANTV

ANTV | Góc nhìn sự thật | Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng tôn giáo nhiều năm qua tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình đã gieo rắc bao nỗi khổ đau của đồng bào dân tộc Mông ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Nhiều người nhẹ dạ …

Read More »

Cảnh Giác Trước Âm Mưu “Diễn Biến Hòa Bình” Giữa Đại Dịch | Góc Nhìn Sự Thật | ANTV

ANTV | Góc nhìn sự thật | Chúng tôi đã đề cập đến hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam của các thế lực thù địch. Đằng sau, sự chống phá quyết liệt đó là mong muốn lật đổ Xã Hội Chủ Nghĩa, thay đổi thể chế chính …

Read More »