Tag Archives: Tạo mục lục tự động trong Word

Hướng dẫn tạo mục lục tự động trong Word 2010|Tạo mục lục tự động trong Word 2010|Pistol channel

#CachtaomucluctudongtrongWord2010 #HuongdantaomucluctrongWord #Pistolchannel Để tạo mục lục trong Word các bạn cần thực hiện 2 việc sau: 1. Chọn đúng cấp độ cho các đề mục 2. Chọn vị trí để đặt MỤC LỤC và thực hiện: References -Table of Contents – Chọn kiểu mục lục Các bạn thấy video …

Read More »

Tạo mục lục tự động trong Word 2013

Video ” Tạo mục lục tự động trong Word 2013″ sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình và phân cấp các mục rồi sau đó tạo mục lục tự động theo mẫu có sẵn hoặc mục lục do mình tạo :). Bên cạnh đó TITANMAN0071 cũng sẽ hướng dẫn các …

Read More »