Tag Archives: tạo mục lục cho word

Hướng dẫn tạo mục lục tự động trong Word 2010|Tạo mục lục tự động trong Word 2010|Pistol channel

#CachtaomucluctudongtrongWord2010 #HuongdantaomucluctrongWord #Pistolchannel Để tạo mục lục trong Word các bạn cần thực hiện 2 việc sau: 1. Chọn đúng cấp độ cho các đề mục 2. Chọn vị trí để đặt MỤC LỤC và thực hiện: References -Table of Contents – Chọn kiểu mục lục Các bạn thấy video …

Read More »