Tag Archives: thanh niên tình nguyện covid 19

Khi trái tim lên tiếng | An toàn sống | ANTV

An toàn sống | Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ đã trở thành hình ảnh đẹp của tinh thần xung kích, chung sức vì cộng đồng, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, bảo vệ …

Read More »