Tag Archives: thuthuatinternet

Hướng Dẫn Gõ 10 Ngón Thành Thạo Sau 1 Tháng- Baihoc60s #shorts

Hướng dẫn gõ 10 ngón thành thạo sau 1 tháng. (Thật ra mình chỉ chia sẻ quá trình của mình thôi) Đây là câu chuyện có thật của bản thân mình. Sinh viên năm 2, lúc đó mình có làm cái thẻ thư viện và ngày nào cũng lên đó …

Read More »