Tag Archives: tiêu cực trong bộ máy chính quyền

Tổng Bí Thư: “Tham Nhũng Là Hệ Quả Của Những Con Người Hư Hỏng Về Phẩm Chất Đạo Đức” | Tin Tức 24h

ANTV | Tin tức 24h nóng nhất hôm nay: Tham nhũng và tiêu cực đều làm mất đi sự trong sạch của bộ máy Đảng, nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, vai trò nêu gương của cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức, làm …

Read More »