Tag Archives: tin giả về covid 19

Luận Điệu Lạc Lõng Giữa Mùa Dịch | Góc Nhìn Sự Thật | ANTV

ANTV | Góc nhìn sự thật | Tình hình dịch COVID-19 những ngày gần đây đang diễn biến rất phức tạp ở nhiều địa phương trong cả nước. Trạng thái xã hội căng như dây đàn. Chỉ cần có một thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch …

Read More »