Tag Archives: tinh nhuệ

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại | Tin tức 24h | ANTV

Tin tức 24h nóng nhất hôm nay | Trải qua các giai đoạn cách mạng, trong chiến tranh cũng như hòa bình, xây dựng đất nước, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện; được nhân dân tin cậy, ủng hộ, giúp đỡ; sự …

Read More »