Tag Archives: tổ chức phản động

Cảnh Giác Trước Âm Mưu “Diễn Biến Hòa Bình” Giữa Đại Dịch | Góc Nhìn Sự Thật | ANTV

ANTV | Góc nhìn sự thật | Chúng tôi đã đề cập đến hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam của các thế lực thù địch. Đằng sau, sự chống phá quyết liệt đó là mong muốn lật đổ Xã Hội Chủ Nghĩa, thay đổi thể chế chính …

Read More »