Tag Archives: toiuulisting

Hướng dẫn tối ưu listing trên Ebay

Nội dung: Hướng dẫn tối ưu listing trên Ebay Trong video mình đề cập những vấn đề chính như sau: 1. Tối ưu Tiêu đề sản phẩm 2. Tối ưu Hình ảnh sản phẩm 3. Tối ưu đặc tính sản phẩm 4. Tối ưu miêu tả sản phẩm Link web …

Read More »