Tag Archives:

Kem dưỡng ẩm và tất cả những gì khách du lịch cần biết.

Đây là video #4 nói về chủ đề kem dưỡng ẩm trong seri chăm sóc da cơ khách du lịch dạng. Để xem toàn bộ tài liệu và những video hướng dẫn khác các chị vui lòng xem nơi đây: Ngoài ra trong tài liệu này, Oanh cũng đã trả …

Read More »

Sữa rửa mặt và tất cả những gì quý khách cần biết.

Đây là video #2 nói về chủ đề sữa rửa mặt trong seri chăm sóc da cơ phiên bản. Để xem toàn bộ tài liệu và những video hướng dẫn khác các chị vui lòng xem nơi đây: Ngoài ra trong tài liệu này, Oanh cũng đã trả lời hết …

Read More »