Tag Archives: Vai trò của kẽm

Vai trò của kẽm đối với sự phát triển của trẻ | Sức khỏe 365 | ANTV

ANTV | Kẽm là vi chất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và dinh dưỡng của con người. Đặc biệt đối với trẻ em, kẽm giúp cho sự sinh trưởng và phát triển của trẻ trong giai đoạn mang thai, tuổi thơ và cả vị …

Read More »